אינטרנט בינת

אינטרנט בינת מספקת שירותי תקשורת משולבים עבור המגזר העסקי. שירותינו כוללים אינטרנט (תשתית ותוכן), טלפוניה, אבטחת מידע, ניהול תשתיות תקשורת, אירוח ושירותי תקשורת משלימים.

מטרת החברה היא לסייע ללקוחות ליישם מערכות תקשורת ומידע אופטימליות, ולהיות גורם מייעץ אמין המסייע לגופים עסקיים להשיג את יעדיהם העסקיים.