Equinix

Equinix השקיה למעמה מ-22 מיליארד דטלר בהקמת Equinix Platform, פלטפורמת אירוח וקישוריות הפרוסה על פני יותר מ-200 חוות שרתים בסטנדרט הגבוה ביותר ברחבי העולם

טעינה...