Creative Cloud for Education

Creative Cloud לחינוך היא אופציית רישוי לתוכניות מינויים של Creative Cloud. היא כוללת אופציה של רישיון למכשיר עבור כיתות לימוד ומעבדות שמאפשרת למספר רב של תלמידים להשתמש באותו יישום ממחשב יחיד בלי צורך להתחבר או לאמת את הרישיון.

CC לחינוך כוללת אופציה של רישיון עבור שם משתמש ספציפי, כאשר רישיון ניתן עבור כל משתמש ולא עבור כל מכשיר.

CC לחינוך זמינה במסגרת התוכנית Value Incentive Program (VIP) לבתי ספר יסודיים ותיכוניים ולמוסדות אקדמיים, כמו גם למלכ"רים שעומדים בקריטריונים.

לבתי ספר יסודיים ותיכוניים יש גם האפשרות לרכוש באמצעות ההסכם Education Enterprise Agreement (EEA).

קבלו מידע נוסף על תוכניות הרכישה של Adobe.

Acrobat DC assets for education customers are also available