BitGlass

חברת Bitglass , נוסדה ב 2013 בארה"ב ומתמחה בפתרון CASB - Cloud Access Security Broker.
CASB היא נקודת אכיפת מדיניות אבטחת מידע המספקת נתונים והגנת איומים בענן, על כל מכשיר, בכל מקום ובזמן אמת.

מוצרי CASB-Cloud Access Security Brokers מספקים עבור מערכות הענן המודרניות את דרישות אבטחת המידע המוכרות כגון ניטור, איתור נקודות חולשה, התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, יצירת דוחות ומעקב שוטף אחר פעילות שמתבצעת במערכות הארגוניות.

CASB הפך להיות מרכיב חיוני של אסטרטגית אבטחה ענן.
טכלוגיה זו מאפשרת לארגונים לשלוט על השימוש שלהם בענן ולהגן על נתונים רגישים בענן וכך Bitglass למעשה מאפשרת ללקוחותיה לקבל מבט לתוך הענן.

טכנולוגיות CASB של החברה מגנות על מאות אלפי אפליקציות ענן שאינן מאובטחות על ידי פתרונות קיימים ו-95% מהן לא אושרו לשימוש על ידי מחלקת ה-IT