f-Secure

F-Secure מפתחת ומשווקת פתרונות סייבר ארגוניים המתמודדים עם מלוא אתגרי הסייבר של ארגונים וביניהם: פתרון טבעי בענן לאבטחת נקודות קצה (EDR), פתרון מנוהל לזיהוי חדירות ותגובה, פלטפורמה לסריקה ולזיהוי חולשות בתשתית ה-IT הארגוני, פתרון לשיפור דפוסי ההתנהגות של עובדים לצמצום הנזקים של מתקפות פישינג ועוד. נוסף לכך, F-Secure מציעה פתרונות ענן ייעודיים לאבטחת סביבות Salesforce ו-Office 365.    

פתרונות F-Secure הותקנו ביותר מ-100,000 ארגונים ברחבי העולם