BitGlass

Bitglass נוסדה בשנת 2013 כאשר ארגונים רק החלו לאמץ את הענן, Bitglass חזתה עידן בו משתמשים יזדקקו לגישה מאובטחת לאפליקציות בענן ולכל יעד אינטרנטי, בכל רשת ומכל מכשיר.

Secure Access Service Edge SASE) מבוטא "sassy"), הוא מושג אבטחת סייבר המתפתח שתיאר גרטנר בדו"ח העתיד של אבטחת רשת בענן באוגוסט 2019.

הפלטפורמה של Bitglass נועדה להגן על נתונים ולהגן מפני איומים לכל אינטראקציה. הפלטפורמה משלבת:

  • Cloud Access Security Broker (CASB)
  • Broker Secure Web Gateway (SWG)
  • Zero Trust Network Access (ZTNA)
  • SD-WAN solution

הפלטפורמה מאפשרת לאכוף מערך עקבי של מדיניות מלוח מחוונים יחיד. פלטפורמת האבטחה הכללית של Bitglass בענן מבטלת את השימוש במכשירים יקרים ומשמשת כתחליף למספר מוצרים נקודתיים מנותקים, ומאפשרת ללקוחות לחסוך בעלויות משמעותיות.

טכנולוגיות CASB של החברה מגנות על מאות אלפי אפליקציות ענן שאינן מאובטחות על ידי פתרונות קיימים ו-95% מהן לא אושרו לשימוש על ידי מחלקת ה-IT