vSphere תשתית הוירטואליזציה של VMware.

פתרון הוירטואליזציה של שרתים ומספק כלי ניהול לתשתיות עבור מנהלי ה-IT בארגון. הפתרון מאפשר ניהול מכונות וירטואליות, קונטיינר וקוברנטיס באותו ממשק.

משפחת מוצרי vSphere כוללת מספר מוצרים, המובילים ביניהם:

ESXi, vCenter Server, VMware vSphere client, vSphere distributed switch