Sophos

אבטחה מסונכרנת

אבטחה מהדור הבא בשיתוף מידע חכם בזמן אמת בין נקודות הקצה וחומת האש.

הכירו את Intercept X

גישה חדשה לחלוטין לאבטחת נקודות קצה.

חומת אש XG החדשה

הדבר הבא בדור הבא: ביצועי חומת אש, אבטחה, ושליטה המתקדמים ביותר.

טעינה...